Om Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast drabbar personer över 55 år.

I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har sjukdomen.

Något fler män än kvinnor får Parkinsons sjukdom.

Sjukdomen innebär att nervceller, som tillverkar signalsubstansen dopamin långsamt försvinner.

Därmed minskar nivån av dopamin i hjärnan.

Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra och när det blir för lite dopamin i hjärnan kan symtom som bl a skakningar i kroppen och långsamma rörelser uppträda.

Symtomen förvärras ju fler dopaminproducerande nervceller som dör.

 

För mer information bör du alltid kontakta din neurolog men du kan även höra av dig till oss

om du vill ha någon att prata med. Vi finns här för dig.

heather-mount-8c3zjKrkkBA-unsplash_edited_edited.jpg