top of page

Välkommen till Parkinsongruppen i Södertälje/Nykvarn.

 

Har du fått diagnosen Parkinsons sjukdom?

Då är du mycket välkommen till vår lokalgrupp av Parkinson förbundet.

 

Målet är att Parkinsondiagnosticerade medlemmar samt anhöriga får träffa andra som är i samma situation. De får ta del av föredrag, informationsträffar, social gemenskap och medlemsmöten. I och med detta finns möjligheter till samtalsstunder med erfarenhetsutbyte.  Allt detta kan hjälpa medlemmarna att bryta sin isolering.

 

Plats:  Eftermiddagsmöterna äger rum i Allaktivitetshuset i Saltskog, Barrtorpsvägen 1 A  n.b. , Södertälje.

 

Dag och tid:  Dessa möten är på måndagar och börjar kl.13.00.

 

Yngre Parkinson.

Det bör påpekas att det även finns möjligheter för yngre yrkesverksamma medlemmar att träffas. Dessa träffar kan vara på andra tider än eftermiddagar. Hör gärna av er om ni vill veta mer.

 

Vår historia.

Parkinsongruppen i Södertälje/Nykvarn bildades år 1999. Den är en ideell förening och är en del i ParkinsonFörbundet.

Parkinsongruppen i Södertälje är medlem i Funktionsrätt Södertälje/Nykvarn. Den är en paraplyorganisation för de funktionshindrades lokalföreningar i Sodertälje/Nykvarn.

 

LT.

Dessutom kommer gruppen att fortsätta med information/nyheter under rubriken Föreningsnytt i LT – Länstidningen. Föreningsnytt publiceras varje vecka i torsdagens utgåva av tidningen. Håll utkik!

 

För att hålla er informerade – titta på Parkinsonförbundets hemsida / www.parkinsonforbundet.se

För vidare information var vänlig och kontakta Solveig Hell tel: 070-919 21 19 

 

 

Väl mött i Södertälje och Nykvarn!

bottom of page